Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen suurlähetystö, Santiago de Chile : Palvelut : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Santiago de Chile

Embajada de Finlandia
Alcántara 200, of. 201, Las Condes, Santiago de Chile, Chile
Puh. +56-2-2263 4917,
S-posti: sanomat.snt@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

Ajokortti

Suomen suurlähetystö ei voi kirjoittaa ajokortteja Chilessä oleville suomalaisille. Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen on haettava uutta ajokorttia henkilökohtaisesti Suomessa sen paikkakunnan poliisilta, missä hän on ollut viimeksi kirjoilla. EU:n sisällä uutta ajokorttia haetaan asuinmaasta. Ajokorttiin liittyviä lisätietoja antaa myös Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi).

Sivun alkuun

Apostille

Niin sanotun apostille-todistuksen voi antaa Suomessa maistraatin julkinen notaari. Suurlähetystö ja konsulaatit sitä vastoin eivät voi näitä kirjoittaa.

Apostille-todistus koskee yleisiä asiakirjoja eli viranomaisten antamia asiakirjoja ja todistuksia. Se todistaa oikeaksi asiakirjan allekirjoituksen, allekirjoittajan aseman sekä asiakirjaan liitetyn sinetin tai leiman aitouden.

Sivun alkuun

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Asevelvolliselle pitäisi tulla suomalaisen rekisteripaikkakuntansa sotilaspiirin esikunnasta kutsuntakirje sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta. Jos näin ei tapahdu, asevelvollisen tulee itse huolehtia siitä, että kutsunta tulee tehdyksi.

sotilaita harjoitusleirilläKaksoiskansalainen voi anoa vapautusta Suomen armeijasta siinä tapauksessa, että hän haluaa suorittaa asepalveluksensa muualla. Asepalveluksen ajankohtaan voi myös saada lykkäystä.

Chilessä asuvien kutsuntavelvollisten tulee lähettää kutsuntapaperinsa joko suoraan sotilaslääniinsä tai Suomen suurlähetystöön Santiago de Chilessä.

Konsuliyksiköt auttavat tarvittaessa kutsuntavelvollista asioissa, jotka liittyvät muun muassa kutsuntaan, varusmiespalveluksesta vapautumiseen tai sen lykkäämiseen, aseettomaan palvelukseen, siviilipalvelukseen tms.

Asevelvollisuudesta löytyy lisätietoja Puolustusvoimien ja siviilipalveluksesta Siviilipalveluskeskuksen sivuilta.

Sivun alkuun

Auto

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen turistikäyttö on sallittua Suomessa korkeintaan kuuden kuukauden ajan vuodessa. Jatkoaikaa voi anoa tarvittaessa Tullista.

Ulkomailla rekisteröidyn henkilöauton saa viedä verotta Suomeen muuton yhteydessä. Verosäädökset on kuitenkin hyvä tarkistaa Tullista mahdollisten käyttörajoitusten ja jälkikäteen perittävien maksujen varalta.

Suomessa on käytettävä talvirenkaita kaikissa ajoneuvoissa joulukuusta helmikuun loppuun. Nastarenkaiden käyttö on sallittua myös marras- ja maaliskuussa sekä silloin, kun sää- ja keliolosuhteet niitä edellyttävät. Talvirenkaiden käyttöön liittyviä lisätietoja saa Liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Sivun alkuun

Eläimet

Ajankohtaiset ohjeet ja säännökset lemmikkieläinten tuontiin Euroopan ulkopuolisista maista Suomeen löytyvät elintarviketurvallisuusviraston sivuilta. Eviran sivuilta löytyvät myös elintarvikkeiden maahantuontiin liittyvät säännökset.

Harvinaisten tai muuten uhanalaisten eläinlajien (CITES) osalta tietoja antaa Suomen ympäristökeskuksen luonto- ja maankäyttöyksikkö.

Sivun alkuun

Eläke

Ulkomailla asuvan suomalaisen on parasta kääntyä eläkeasioissa suoraan Kansaneläkelaitoksen ulkomaan yksikön puoleen.

Sivun alkuun

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa. Korttia on haettava henkilökohtaisesti paikan päällä, ja se myönnetään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan (sähköinen henkilökortti kolmeksi vuodeksi).

Henkilökortti kelpaa passin sijasta matkustusasiakirjana kaikissa EU- ja Pohjoismaissa sekä Sveitsissä, Liechtensteinissa ja San Marinossa.

Sähköinen henkilökortti, ulkomaalaiselle Suomessa myönnetty henkilökortti sekä ilman huoltajan suostumusta myönnetty niin sanottu alaikäisen henkilökortti eivät kelpaa matkustusasiakirjoiksi.

Sivun alkuun

Henkilötiedustelut

Suomen kansalaisia koskevat henkilötiedustelut voi esittää kirjallisesti joko Suomen suurlähetystöön tai suoraan ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikköön.

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi tiedustella tämän asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, apua kannattaa pyytää Helsingin maistraatista.

Sivun alkuun

Kuolemantapaus

Suurlähetystöt ilmoittavat tietoonsa tulleista kuolemantapauksista ulkoasiainministeriön konsuliasioiden yksikköön. Suomen poliisi puolestaan välittää tiedot edelleen vainajan lähiomaisille.

Vainajan Suomeen kuljettamisesta tai ulkomailla hautaamisesta huolehtivat pääsääntöisesti tämän omaiset. Lähiomaisten pyynnöstä suurlähetystö voi kuitenkin auttaa käytännön järjestelyissä, kunhan maksuihin liittyvät kysymykset on selvitetty ja hautaustoimisto valittu.

Arkkukotiutusta varten tarvitaan kuljetuslupa, kuolintodistus, kopio vainajan passista tai henkilökortista sekä joissakin tapauksissa balsamointitodistus.

Uurnakotiutusta varten tarvitaan kuolintodistuksen lisäksi tuhkaustodistus, jonka saa krematoriosta tai hautaustoimistosta. Uurna voidaan lähettää Suomeen postissa tai lentorahtina (ns. arvopostina). Paikallinen hautaustoimisto voi myös lähettää uurnan suoraan suomalaiselle hautaustoimistolle tai yksityiselle henkilölle.

Perunkirjoitus on pidettävä Suomessa kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Veroviranomainen voi myöntää erityisestä syystä myös pidennystä toimitusaikaan.

Sivun alkuun

Lapsioikeus

Isyyslain mukaan vieraassa valtiossa annettu isyyspäätös, joka on voimassa siinä valtiossa missä se on annettu, tunnustetaan pääsääntöisesti myös Suomessa ilman eri vahvistusta. Ulkomainen isyyspäätös rekisteröidään Suomessa toimittamalla maistraatille ulkomainen laillistettu isyyspäätös ja sen käännös.

Edustustoissa otetaan vastaan edelleen isyyden tunnustamisia tilanteissa, joissa mies asuu ulkomailla ja lastenvalvoja on pyytänyt virka-apua ministeriöltä isyyden tunnustamisen saamiseksi mieheltä. Lisäksi Suomen viranomaisilla eli siis myös edustustoilla on toimivalta niissä tapauksissa, joissa mies asuu Suomessa ja on halukas tunnustamaan isyytensä äidin ja lapsen asuessa ulkomailla. pikkupoika järven rannalla

Ulkomailla asuvat suomalaiset ja heidän lapsensa ovat kyseisen maan viranomaisten toimivallan alaisia. Tästä syystä esimerkiksi lapsikaappausasioissa on syytä ottaa yhteyttä paikalliseen poliisiin, sosiaaliviranomaisiin tai oikeusministeriöön.

Sivun alkuun

Löytötavarat

Suomen suurlähetystöllä ei ole lakisääteistä velvollisuutta huolehtia löytötavara-asioista. Edustustolle palautetut viralliset asiakirjat kuten passit, henkilökortit ja ajokortit toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle. Muut kadonneet tavarat kuten lompakot voidaan lähettää suoraan näiden omistajille.

Sivun alkuun

Muutto Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Suomeen muuttajan opas (2005) tarjoaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi käytännön tietoa maahan väliaikaisesti tai pysyvästi muuttavalle. Suomi-seura puolestaan tarjoaa neuvontapalveluja seniori-ikäisille paluumuuttajille.

Maahanmuuttajan infopankista löytyy ulkomaalaisille suunnattua tietoa muun muassa asumisesta, työelämästä ja opiskelusta. Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen tiedottaa Tulli.

Muuttoilmoitus on jätettävä lakisääteisesti maistraattiin viikon kuluessa muutosta. Ilmoitus on tehtävä sekä muutettaessa Suomesta ulkomaille että ulkomailta Suomeen.

Myös ulkomailla uuteen osoitteeseen muuttavan Suomen kansalaisen on syytä ilmoittaa muuttuneet tietonsa maistraattiin. Ilmoituksen muutosta voi tehdä myös paikallisen Suomen edustuston kautta. Kun osoitetiedot ovat väestötietojärjestelmässä ajan tasalla, varmistuu muun muassa vaalien yhteydessä lähetettävän äänioikeusilmoituksen saaminen.

Lomakkeita:

Sivun alkuun

Notaaripalvelut

Suomen suurlähetystö saa lain mukaan hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti. Se voi muun muassa:

 • todistaa oikeiksi allekirjoituksia
 • todistaa oikeiksi asiakirjojen jäljennöksiä
 • vastaanottaa isyyden tunnustamislausumia
 • antaa elossaolotodistuksia
 • antaa julkisen notaarin todistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille tai erityisestä syystä myös muille ulkomaalaisille
 • toimia julkisena kaupanvahvistajana Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen osalta

Useissa maissa niin sanottu apostille-todistus riittää osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Ulkoasiainministeriön oikeudelliselta osastolta voi tarvittaessa tarkistaa, onko valtio, jossa asiakirja esitetään, liittynyt apostille-sopimukseen. Chile liittyi ns. apostille-sopimukseen vuonna 2016.

Asiakirja varmennetaan niin sanotulla Apostille-todistuksella, jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Chile on liittynyt edellä mainittuun sopimukseen, ja 30. elokuuta 2016 lähtien chileläisten viranomaisten antamat todistukset lailiistetaan Apostille-todistuksella.

Lisätietoja Apostille-todistuksista ja niitä myöntävistä Chilen viranomaisista löydät verkkosivulta http://apostilla.gob.cl/en

Registro Civil e Identificación (myöntää Apostille-todistuksen)
Moneda 1342
tel. 2696 0402
Ministerio de Justicia, Departamento de legalizaciones (myöntää Apostille-todistuksen)
Morandé 107
tel. 2674 3100
Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de legalizaciones (myöntää Apositlle-todistuksen)
Teatinos 180 (Entrada por Agustinas)
tel. 2827 4614, 2827 4615, 2827 4348
- Traducción al inglés del documento:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducciones
Agustinas 1320
tel. 2827 4515, 2827 4512, 2827 4514
Suomen suurlähetystö
Alcántara 200, Of. 201, Las Condes
tel. 2263 4917
ma - pe: klo 09.00 - 12.00

Muiden dokumenttien laillistaminen

Vuoden 2016 maaliskuusta lähtien Chilessä on voimassa kaksi erilaista dokumenttien laillistamisprosessia koskien kaikkia väestörekisterin dokumentteja sekä tiettyjä opetusministeriön dokumentteja. Dokumentit voi laillistaa kuten ennenkin yllämainitulla tavalla, tai vaihtoehtoisesti sähköistä asiakirjaa käyttäen.

Sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja laillistaessa prosessi muuntuu "kaksiportaiseksi" eikä dokumentteja tarvitse laillistaa oikeusministeriössä. Asiakkaalle riittää dokumentin tulostaminen ja laillistaminen Chilen ulkoministeriössä sekä Suomen suurlähetystössä.

Lista asiakirjoista, jotka voi laillistaa sähköistä asiakirjaa hyödyntäen:

Kaikki väestörekisterin dokumentit (Servicio de Registro Civil e Identificación, SRCel)

Seuraavat opetusministeriön dokumentit (Ministerio de Educación, MINEDUC) :

 • Ylioppilastutkinto (Licencia de Educación Media)
 • Vuosittaiset päättötodistukset (Certificados anuales de estudios)
 • Ammattikoulututkinnot (Certificados de título Técnico Profesional Nivel Medio)
 • Opintojen vahvistaminen (Validaciones de estudios)
 • Vastaavuudet työelämää varten (Equivalencias para fines laborales)

Lomakkeet suomi.fi -sivuilla:

Pidätys- ja vangitsemistilanteet

Jos Suomen kansalainen pidätetään tai vangitaan ulkomailla, hänellä on oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään lähimmälle Suomen edustustolle. Edustusto puolestaan ilmoittaa asiasta ulkoministeriölle, joka välittää tiedon tapahtumasta pidätetyn nimeämälle henkilölle Suomessa.

Suurlähetystö voi auttaa tarvittaessa oikeusavustajan ja tulkin hankkimisessa sekä mahdollisuuksiensa mukaan selvittää paikallista armahtamiskäytäntöä. Vapautensa menettänyt voi myös pyytää saada tavata suurlähetystön edustajan.

Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa vangitun vapauttamiseen paikallisesta tuomiovallasta. Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa. Nämä tehtävä kuuluvat oikeusavustajalle/asianajajalle.

Joissakin tapauksissa rikoksentekijä voidaan luovuttaa tai siirtää Suomeen erillisten sopimusten perusteella.

Sivun alkuun

Rikoksen uhri

Suomessa rikoksen uhriksi joutuneet ovat oikeutettuja saamaan valtiolta korvausta asuinpaikastaan tai kansalaisuudestaan riippumatta. Valtion varoista maksettavan korvauksen myöntää Valtionkonttori.

Ulkomailla rikoksen uhriksi joutunut suomalainen voi saada korvausta valtion varoista henkilövahinkojen osalta. Korvauksen edellytyksenä on, että rikoksen uhri asuu pysyvästi Suomessa ja että hänen ulkomailla oleskelunsa on johtunut työstä, opiskelusta tai muusta näihin verrattavasta syystä. Esinevahinkoja ei rikosvahinkolain nojalla korvata.

Lisätietoa:

Sivun alkuun

Sairaus- ja onnettomuustapaukset

Kattava matkustajavakuutus on välttämätön aina ulkomaille lähdettäessä, sillä ne takaavat perushoitoa laajemman hoidon ja vakuutusehdoista riippuen usein myös kuljetuksen kotimaahan. Suurlähetystö ei voi auttaa hoitomaksuissa.

Paikalliset viranomaiset voivat ilmoittaa sairaus- tai onnettomuustapauksista Suomen edustustoon, jollei matkalla olevalla suomalaisturistilla ole mukanaan omaisia tai tuttavia eikä matkanjärjestäjä saa näihin yhteyttä. Suurlähetystö puolestaan voi yrittää ottaa yhteyttä Suomessa olevaan lähiomaiseen.

Sivun alkuun

Taloudellinen avustaminen

Suomen suurlähetystöllä ei ole mahdollisuutta auttaa taloudellisesti matkalla rahattomaksi jääneitä suomalaisturisteja.

Äärimmäisissä hätätapauksissa se voi kuitenkin auttaa pulaan joutunutta saamaan paluulippuun tarvittavat varat Suomesta. Rahat voidaan toimittaa perille ulkoasiainministeriön kautta tilisiirrolla. Tästä peritään 50 euron toimitusmaksu.

Toivottavaa kuitenkin on, että matkalainen hoitaa rahavälitykset itse esimerkiksi Forexin tai Western Unionin kautta.

Sivun alkuun

Vaalit

Suomen Santiago de Chilen -suurlähetystö vastaa Suomessa järjestettävien vaalien (presidentinvaalit, eduskuntavaalit, kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit) ennakkojärjestelyistä Chilessä. Edustusto tiedottaa asiasta vaalien alla muun muassa internetsivuillaan.

Sivun alkuun

Verotus

Suomen verotusjärjestelmästä löytyy tietoa verohallinnon sivuilta. Lisätietoja saa myös soittamalla Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimista: kansainvälinen verotus +358 (0)20 466 016, perintö- ja lahjaverotus +358 (0)20 466 015.

Sivun alkuun

Vihkiminen

hääpariPohjoismaiden ulkopuolella vihille aikova Suomen kansalainen tarvitsee erillisen todistuksen oikeudestaan mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen antaa sen paikkakunnan maistraatti tai seurakunta, jossa vihittävä on viimeksi ollut Suomessa kirjoilla. Muut tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.

Suomen suurlähetystöllä ei ole vihkimisoikeutta. Suomen kirkon vihkimisoikeudet ulkomailla käyvät ilmi kirkon kotisivuilta.

Ulkomailla solmittu liitto katsotaan päteväksi Suomessa, kun se on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä, kyseisen maan lakien mukaisesti.

Suomen kansalaisen tulee ilmoittaa väestörekisterikeskukseen ulkomailla solmimastaan liitosta, jos hän haluaa sen rekisteröidyksi myös Suomessa. Ulkomainen vihkitodistus tulee legalisoida ja käännättää suomen, ruotsin tai englannin kielelle. Ilmoituksen voi jättää myös suurlähetystöön.

Lomake:

Sivun alkuun

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Suomen lain mukaan myös ulkomailla oleskelevien tiedot on pidettävä ajan tasalla riippumatta siitä, onko oleskelu ulkomailla tilapäistä vai pysyvää. Tiedot eivät välity Suomeen automaattisesti, vaan ulkomailla asuvan itsensä on huolehdittava siitä, että ne löytyvät rekisteristä.

Suomen kansalaisten on ilmoitettava väestörekisteriin ulkomailla solmimastaan avioliitosta, avioerosta, lapsen syntymästä, kuolemantapauksista, ulkomaan kansalaisuuden saamisesta sekä osoitteenmuutoksista. Tiedot voidaan toimittaa perille myös suurlähetystön välityksellä. Tarvittavat liitteet käyvät ilmi alta tapauskohtaisesti:

Lapsen syntymä

 • kopiot äidin ja isän passeista
 • alkuperäinen syntymätodistus tai perherekisteriote legalisoituna ja käännettynä

Avioliitto

Chilessä tehty avioeropäätös pitää vahvistaa Helsingin hovioikeudessa, jotta se olisi Suomessa lainvoimainen.

Sivun alkuun

© Suomen suurlähetystö, Santiago de Chile | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot