Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuusasiat - Suomen suurlähetystö, Santiago de Chile : Palvelut : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Santiago de Chile

Embajada de Finlandia
Alcántara 200, of. 201, Las Condes, Santiago de Chile, Chile
Puh. +56-2-2263 4917,
S-posti: sanomat.snt@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuusasiat

Lapsen kansalaisuus

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos

  • äiti on Suomen kansalainen
  • lapsen suomalainen isä ja ulkomaalainen äiti ovat naimisissa keskenään
  • lapsi syntyy Suomessa ja tämän suomalainen isä vahvistaa isyytensä ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta tai avioituu
  • alle 12-vuotiaan ottolapsen ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen
  • lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään muun valtion kansalaisuutta.

Tieto Suomen kansalaisuuteen oikeutetun lapsen syntymästä ei välity automaattisesti ulkomailta Suomeen. Vanhempien kannattaa ilmoittaa asiasta isän suomalaisen kotikunnan maistraattiin, jotta lapsi saisi heti hänelle kuuluvat oikeudet. Tiedon voi toimittaa eteenpäin myös Suomen edustuston kautta, ks. Väestörekisteriin liittyvät asiat.

Jos vanhemmat eivät ole keskenään naimisissa, suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta edellyttäen, että isyys on vahvistettu. Ulkomailla vahvistetun isyyden tulee olla pätevä myös Suomessa. Isyys katsotaan vahvistetuksi, kun mies on tunnustanut isyytensä ja maistraatti on vahvistanut asian. Pohjoismaissa tehdyt isyysratkaisut ovat sellaisinaan voimassa myös Suomessa.

Ennen uuden kansalaisuuslain voimaan tuloa (1.6.2003) syntyneiden lasten ja sen jälkeen syntyneiden lasten ilmoitusmenettelyt poikkeavat osin toisistaan.

Lisätietoa:

Sivun alkuun

Kaksoiskansalaisuus

Suomen nykyinen lainsäädäntö sallii monikansalaisuuden eli kansankielisemmin ilmaistuna kaksoiskansalaisuuden. Kesäkuussa 2003 voimaan astuneen kansalaisuuslain mukaan suomalainen ei siis enää menetä Suomen kansalaisuutta toisen maan kansalaisuuden saadessaan. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan Suomen lainsäädännön mukaan.

Monikansalaisuuteen vaikuttaa kuitenkin myös toisen kansallisuusvaltion lainsäädäntö. Tämän suhtautuminen monikansalaisuuteen on syytä selvittää tarkoin etukäteen, jottei hakija menettäisi tahtomattaan nykyistä kansalaisuuttaan.

Lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden syntyessään, jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Vastaavasti avioliiton ulkopuolella syntyvät lapset voivat saada kaksoiskansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä.

Sivun alkuun

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen

Monikansalainen menettää Suomen kansalaisuutensa 22 vuotta täyttäessään, jollei tällä ole riittävää yhteyttä Suomeen. Nuori säilyttää Suomen kansalaisuutensa automaattisesti, jos hän

  • on syntynyt Suomessa ja asuu Suomessa täyttäessään 22 vuotta,
  • asunut Suomessa tai muussa pohjoismaassa yhteensä seitsemän vuotta ennen 22-vuotissyntymäpäiväänsä,
  • saanut Suomen passin tai suorittanut Suomessa varus- tai siviilipalveluksen 18–21-vuotiaana.

Kaikissa muissa tapauksissa nuoren on ilmoitettava itse erikseen halustaan säilyttää Suomen kansalaisuutensa. Ilmoitus on tehtävä täysi-ikäiseksi tulon jälkeen, mutta kuitenkin ennen 22 ikävuotta. Sen voi jättää joko Suomen edustustoon ulkomailla tai maistraattiin Suomessa. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja sen voi tehdä myös kirjeitse.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa kansalaisuuden menettämisuhasta ja kansalaisuuden säilyttämismahdollisuudesta sellaisille Suomen kansalaisille, joilla on ollut kotikunta Suomessa alle seitsemän vuoden ajan. Asiasta muistutetaan vuosittain niitä 18 vuotta täyttäviä, joiden osoite löytyy väestötietojärjestelmästä. Jokainen kansalainen on itse velvollinen pitämään ajan tasalla tietonsa (ml. osoitteen) Suomen väestörekisteri-järjestelmässä, ks. www.maistraatti.fi.

Lisätietoa:

Sivun alkuun

Asevelvollisuus ja kaksoiskansalaisuus

Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin toisen maan kansalaisuus, on asevelvollinen Suomessa. Kaksoiskansalainen voi kuitenkin anoa vapautusta Suomen armeijasta, jos hän haluaa suorittaa asepalveluksensa ulkomailla.

Asevelvollisen kaksoiskansalaisen velvollisuus on huolehtia siitä, että molempien valtioiden viranomaisilla on tieto kaksoiskansalaisuudesta ja että väestörekisteritiedot ovat ajan tasalla. Tiedot voi tarkastaa maistraatista.

Sivun alkuun

Väestörekisteriin liittyvät asiat

Suomen suurlähetystö ottaa vastaan tiettyjä laillistettuja chileläisiä asiakirjoja (syntymä-, vihki- ja kuolintodistukset) ja välittää ne Väestörekisterikeskukseen. Edellä mainitut asiakirjat tulee kääntää jollekin seuraavista kielistä: suomi, ruotsi tai englanti. Jotta lähetystö voisi voisi toimittaa chileläiset asiakirjat eteenpäin, on ne ensin varustettava Apostille-todistuksella. Edellä mainitut laillistetut asiakirjat voi asianomainen lähettää myös suoraan Väestörekisterikeskukseen.

Asiakirjan laillistaminen ulkomailla

Suomen viranomaiset voivat pyytää laillistuttamaan ulkomaisen asiakirjan. Silloin laillistaminen tapahtuu siinä maassa, joka on asiakirjan antanut.

Asiakirja varmennetaan niin sanotulla Apostille-todistuksella, jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Chile on liittynyt edellä mainittuun sopimukseen, ja 30. elokuuta 2016 lähtien chileläisten viranomaisten antamat todistukset lailiistetaan Apostille-todistuksella.

Lisätietoja Apostille-todistuksista ja niitä myöntävistä viranomaisista löydät verkkosivulta http://www.hcch.net/.

Registro Civil e Identificación (myöntää Apostille-todistuksen)
Catedral 1722, Santiago 
Tel. (56 2) 2655 2101
ma - pe klo 09.00 - 14.00
Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Legalizaciones (myöntää Apostille-todistuksen)
Agustinas 1320, 1. krs, Santiago
Tel. (56 2) 2827 4614, 2827 4615  
ma - pe klo 09.00 - 14.00
- Asiakirjan kääntäminen englanniksi -
Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Traducciones  
Agustinas 1320, 1. krs, Santiago
Tel. (56 2) 2827 4200 (keskus)
ma - pe klo 09.00 - 14.00 (puhelinaika klo 15.30 - 18.00)
Suomen suurlähetystö
Alcántara 200, Of. 201, Las Condes, Santiago
Tel. (56 2) 2263 4917
ma - pe klo 09.00 - 12.00

Lomakkeita:

HUOM: Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen pitämään ajan tasalla tietonsa (ml. osoitetiedot) Suomen väestörekisterijärjestelmässä, ks. www.maistraatti.fi.

http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/ohjeita_ulkosuomalaisille/

Sivun alkuun

© Suomen suurlähetystö, Santiago de Chile | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot