Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Santiago de Chile : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Santiago de Chile

Embajada de Finlandia
Alcántara 200, of. 201, Las Condes, Santiago de Chile, Chile
Puh. +56-2-2263 4917,
S-posti: sanomat.snt@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Passia koskevat kysymykset

Pitääkö passihakemus toimittaa paikan päälle vai voiko sen lähettää postitse?

 • Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti Suomen suurlähetystön konsuliyksikköön.
 • Passihakemuksen voi toimittaa myös Suomessa sen paikkakunnan poliisille, jossa hakija on viimeksi ollut kirjoilla. Kiireellisessä tapauksessa hakemuksen voi jättää myös jonkin toisen paikkakunnan poliisille (Ahvenanmaata lukuunottamatta).

Pitääkö alaikäisen lapsen olla mukana, kun hänelle haetaan passia?

 • Myös alaikäisen on jätettävä hakemuksensa henkilökohtaisesti yhdessä toisen huoltajan kanssa. Tämä koskee myös sylilapsia.

Miten henkilöllisyys osoitetaan?

 • Henkilöllisyyden voi osoittaa voimassaolevalla ajokortilla, passilla tai kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Mitä tehdä, jos voimassaoleva passi on mennyt rikki?

 • Jos passissa ilmennyt vika johtuu valmistusvirheestä (esim. kuvasivun suojamuovi on irronnut), on sen tilalle mahdollisuus saada kuluitta korvaava passi, joka on voimassa alkuperäisen passin päättymispäivään saakka. Mahdollisista lisäkuluista voi hakea korvausta Setec oy:ltä. Korvaavaa passia haetaan kuten tavallistakin passia.
 • Jos hakija ei ehdi odottaa korvaavan passin valmistumista, hän voi anoa vuoden passia. Myös tässä tapauksessa Setec oy korvaa kulut.
 • Rajaviranomaiset eivät pääsääntöisesti hyväksy vioittunutta passia.

Mitä tehdä, kun nimi muuttuu?

 • Nimenmuutos ei välttämättä edellytä uuden passin anomista. Joissakin maissa vanhalla nimellä matkustaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa vaikeuksia, jos matkaliput on kirjoitettu eri nimelle.

Entä jos ulkonäkö muuttuu?

 • Jos ulkonäkö muuttuu merkittävästi, on syytä hakea uutta passia.

Sivun alkuun

Viisumeja koskevat kysymykset

Kuka ei tarvitse viisumia Suomeen?

 • Henkilö, jolla on oleskelulupa jossakin Schengen-maassa, saa matkustaa ilman viisumia muissakin alueen maissa enintään 90 päivän ajan puolen vuoden aikana.

Mitä viisumin saaminen edellyttää?

 • Viisumin saaminen vaatii hyväksyttävän perusteen matkalle (esim. turisti-, liike- tai yksityismatkailu). Muun muassa muuttoa Suomeen ei katsota tällaiseksi. Oleskelu- ja työluvista saa lisätietoa Suomen suurlähetystön konsuliyksiköstä.

Voiko kielteisestä viisumipäätöksestä valittaa?

 • Mikäli viisumin edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Viisumin epäämisen perusteet ilmoitetaan viisumisäännöstön mukaisesti vakiomuotoisella Schengen-maiden yhteisellä lomakkeella. Viisumin epääminen perustuu viisumisäännöstössä mainittuihin seikkoihin, jolloin jokin viisumin myöntämisen edellytys puuttuu. Tämän lisäksi muuta selvitystä ei anneta.

  Viisuminhakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen kielteisen päätöksen antaneelle edustustolle. Oikaisuvaatimusohje annetaan hakijalle kielteisen päätöksen liitteenä. Oikaisuvaatimus tulee tehdä suomen tai ruotsin kielellä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Viisuminhakijat, joille on tehty kielteinen viisumipäätös ja joiden oikaisuvaatimus on hylätty tai jätetty tutkimatta, annetaan oikaisuvaatimuspäätös ja sitä koskeva valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuspäätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Valituksen voi tehdä vain viisuminhakija itse tai viisuminhakija voi valtuuttaa esimerkiksi kutsujan tai muun henkilön edustamaan itseään.

  Hallinto-oikeus perii valittajalta valitusasian oikeudenkäyntimaksuna 250 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus palauttaa valituksenalaista päätöstä koskevan asian edustustolle uudelleen käsiteltäväksi.

Takaako myönnetty viisumi maahanpääsyn?

 • Maahantulon edellytykset tarkistetaan myönnetystä viisumista huolimatta uudelleen Suomen rajoilla. Tällöin viisumivelvollisella tulee olla esittää voimassa oleva passi, viisumi, oleskelun keston kattava matkavakuutus sekä viisumihakemuksen liiteasiakirjat. Lisäksi hänellä on oltava toimeentulon edellyttämät rahavarat (40 euroa/pvä), jotka riittävät oleskeluun sekä paluu- tai jatkomatkaan. Paluulippu vähentää vaadittavien varojen kokonaissummaa. Jos maahantulon edellytykset eivät täyty, se voidaan estää rajatarkastuksen yhteydessä.

Sivun alkuun

Kansalaisuuteen liittyvät kysymykset

Kuinka lapsen kansalaisuus määräytyy?

 • Suomalaisen äidin lapsi saa Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä).
 • Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden joko lain perusteella (aviolapsi) tai ilmoituksesta (avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi).
 • Lapsi voi saada syntyessään kaksoiskansalaisuuden, jos keskenään naimisissa olevat vanhemmat ovat eri maiden kansalaisia. Esimerkiksi kyseisen maan suurlähetystöstä voi tarkistaa, miten tämän lainsäädäntö suhtautuu asiaan.

Minkä maan passin kaksoiskansalainen saa?

 • Monikansalaisella voi olla kahden eri maan passi. Vaikeuksien välttämiseksi kuitenkin suositellaan, että yhden matkan aikana käytettäisiin ainoastaan yhtä passia.

Mistä saa kansalaisuuteen liittyvää lisätietoa?

 • Tarkempia tietoja kansalaisuusasioista saa Suomen suurlähetystöstä tai Maahanmuuttoviraston puhelinpalvelusta numerosta +358 71 873 0431 ti-to klo 10–11 Suomen aikaa.
 • Ks. myös maahanmuuttoviraston Kansalaisuus-sivut.

Sivun alkuun

Henkilöllisyyden osoittaminen

Kuinka suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä matkustaessaan ulkomaille?

 • Henkilöllisyystodistuksesta käyvät passi sekä EU- ja Schengen-alueilla suomalainen henkilökortti, joka on myönnetty 1.3.1999 jälkeen.

Miten lapset osoittavat henkilöllisyytensä Suomeen mennessään?

 • Myös alaikäisellä on oltava ulkomaille matkustaessaan henkilöllisyystodistus tai passi. Tämä koskee myös Pohjoismaita.
 • Lapset voidaan joko merkitä vanhempien passiin tai heillä voi olla oma passi. Jokaisen matkustajan tulee voida osoittaa henkilöllisyytensä joko passilla tai henkilökortilla.

Milloin henkilökortti riittää ulkomaille matkustettaessa?

 • Suomen kansalainen voi matkustaa ilman passia muihin Pohjoismaihin, kun hänellä on mukanaan kuvallinen ajo- tai henkilökortti.
 • Schengen-alueen sisäpuolella ei ole rajatarkastuksia. Matkustajalla on kuitenkin oltava aina mukanaan hyväksyttävä matkustusasiakirja.

Sivun alkuun

© Suomen suurlähetystö, Santiago de Chile | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot